1 sonucun 9-19 kadarı gösteriliyor

Adli Bilişim ve Olay Müdahalesi Eğitimi

Adli bilişim, bilgi güvenliği tekniklerinin bilişim suçları davalarında hukuki prosedürler için kanıt sunmak üzere kullanıldığı hem siber güvenlik hem bilişim hukuku alanları ile etkileşim...

Personel Farkındalığı Eğitimi

Bir kuruma ait hassas bilgilerin korunması için alınacak teknik tedbirler kadar personel farkındalığı da büyük önem taşımaktadır.

Temel Kriptoloji Eğitimi

Verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin herhangi bir bozulmaya uğramadan güvenli bir şekilde iletimini ya da depolanmasını sağlamak amacıyla geliştirilen ve şifreleme altyapısının oluşturulmasında matematiksel...

Bilgi Güvenliğine Giriş Eğitimi

Bilgi güvenliği; kurumların iç ve dış siber tehditlerden korunmasını sağlayacak yöntem ve araçların yardımıyla sistemlerin sürekliliğinin sağlanması ve bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin bozulmadan...

SIEM (Security Information and Event Management) Eğitimi

Log analizinden daha gelişmiş seçenekler sunan SIEM’in en önemli özelliklerinden biri belirlenen politika ve kuralların yardımıyla bağımsız gibi görünen olaylar arasında anlamlı bağlantılar kurarak...

Kablosuz Ağ Güvenliği Eğitimi

Radyo dalgalarının kapsama alanının geniş olması ve kablosuz ağ adı(SSID) gibi bilgilerin herkesin alabileceği şekilde açığa yayınlanması yasal kullanıcıların dışındaki kişilerinde kablosuz ağı tespit...

Siber Tehdit İstihbaratı ve Bilgi Toplama Eğtimi

Tehdit İstihbaratı güvenlikle ilgili alınacak kararlarda göz önünde bulundurulması gereken önemli bir operasyonel süreçtir.

Sızma Testlerinde Tarama Eğitimi

Kurumların bilişim sistemlerinin siber tehditlere karşı ne kadar güvende olduğunu tespit etmek için hackerların siber saldırılarda kullandığı yöntemler simüle edilerek zafiyet ve açıklıkların detaylı...